Information om behandling av personuppgifter (ART. 13 D.Lgs. (lagdekret) 196/2003).

I detta avsnitt beskrivs hur webbplatsen hanterar personuppgifterna som tillhör de användare som besöker sidan. Den gäller information om behandling av personuppgifter, som även tillhandahålls i enlighet med art. 13 i det italienska lagdekretet 196/03 (anges nedan som Lagen om Sekretess) till de som använder tjänsterna som erbjuds på vår webbsida och som tillhandahålls via internet. Informationen grundar sig även på rekommendation nr. 2/2001, antagen av de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter den 17 maj 2001 för att fastställa vissa minimumkrav för insamling av personuppgifter på nätet. Det gäller inte för andra webbsidor som eventuellt kan besökas genom länkar på våra sidor, för vilka Fontanot S.p.A avsäger sig allt ansvar.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för personer som identifieras eller kan identifieras efter besök på vår webbsida, är Fontanot S.p.A. med juridiskt säte i 47853 Cerasolo Ausa –RN- Via Pier Paolo Pasolini n. 6.

Plats och syfte med behandling av uppgifter

Behandlingen, som är kopplad till webbtjänsterna som erbjuds på denna webbsida, äger rum i det ovan angivna sätet för Fontanot och hanteras endast av teknisk personal från kontoret som ansvarar för behandling av personuppgifter Behandlingen av personuppgifterna äger rum genom att dessa lagras i dataarkiv i företaget. Inga uppgifter som härrör från webbtjänsterna sprids eller överförs till tredje parter. Personuppgifter som tillhandahålls av användare som skickar en förfrågning används endast för att tillhandahålla den tjänst eller den prestation som begärs och sprids inte till tredje part såvida inte överföringen krävs enligt lag eller är absolut nödvändig för att uppfylla förfrågningarna.

Typ av data som behandlas

Webbinformation

IT-system och mjukvaruprocedurer som används för driften av denna webbplats samlar in vissa personuppgifter under normal drift, vars överföring är underförstådd i användningen av Internet-kommunikationsprotokoll. Detta gäller information som inte samlas in för att kopplas till identifierade personer, men som på grund av typen av data kan tillåta identifiering av användare genom behandling och sammankoppling med uppgifter som innehas av tredje part. IP-adresser eller datordomännamn som används av användarna som ansluter till webbplatsen, hamnar under denna datakategori, samt URI (Uniform Resource Identifiera) för de begärda resurserna, tidpunkt av begäran, metoden som användes för att sända begäran till servern, storleken av svarsfilen, den numeriska koden som indikerar statusen för svaret som ges av servern (framgång, fel osv.) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens IT-miljö. Dessa data används endast för att samla in anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt och raderas omedelbart efter bearbetning. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i hypotetiska fall av datorbrott mot webbplatsen.

Uppgifter som frivilligt ges av användare

När användaren valfritt, uttryckligt och frivilligt sänder e-post till de adresser som anges på denna webbplats innebär det efterföljande förvärv av avsändarens adress, vilket är nödvändigt för att svara på förfrågningar, liksom alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet. Sammanfattad information visas eller anges i de sidor i webbplatsen som används för vissa speciella tjänster.

Kakor

Webbplatsen använder kakor för att samla in användarnas preferenser och för att garantera att besöket är i linje med dessa. Kakorna används för att på ett helt anonymt sätt fastställa vilka webbplatsens mest populära sidor är, vilka navigationsvägar som används och den information som krävs för att förbättra de tjänster som erbjuds. Det är också möjligt att besöka webbsidan utan att acceptera att kakor sparas. Det räcker med att aktivera alternativet “Acceptera inte kakor” i er webbläsare. De flesta webbläsarna accepterar kakor automatiskt.

Standarder för intressebaserad reklam

Webbsidan använder också funktionen “remarketing” av Google Adwords. Denna funktion tillåter att i Googles innehållsnätverk (för ytterligare information se denna sida) publicera personanpassade annonser utifrån de sidor som användaren besökt på webbplatsen.

Vissa av webbplatsens sidor innehåller en kod som kallas ” remarketingkod” som tillåter att läsa och konfigurera webbläsarens kakor för att fastställa typen av annons som användaren kommer att se utifrån de data som härrör från besöket på sidan. Remarketinglistorna som skapas lagras i Googles servrar i vilka Google lagrar alla ID:n av intresserelaterade kakor. Informationen som erhållits tillåter att endast identifiera webbläsaren och det är inte på något sätt möjligt att identifiera användaren (ytterligare information om remarketingverktyg finns i denna länk).

Vissa annonser kan använda DoubleClick-remarketingpixlar som kan inaktiveras genom att besöka sidorna DoubleClick deaktivering eller Network Advertising Initiative.

Valfritt tillhandahållande av data

Bortsett från det som angetts för navigationsdata, är användaren fri att tillhandahålla personuppgifter för att begära de tjänster som företaget erbjuder. Om uppgifter inte tillhandahålls kan det bli omöjligt att erhålla de begärda tjänsterna.

Metoder för behandling av uppgifter

Personuppgifterna behandlas med automatiserade IT-verktyg under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Specifika säkerhetsåtgärder följs för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.

De berörda personernas rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas har när som helst rätt att få bekräftat om dessa uppgifter existerar eller inte och att få kunskap om uppgifternas innehåll och ursprung, kontrollera att de stämmer eller be om integration eller uppdatering eller ändring (art. 7 i det italienska lagdekretet. nr. 196/2003). Enligt ovanstående artikel har personen rätt att be om radering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats i strid med lagen, samt att i alla fall, av giltiga skäl, motsätta sig behandlingen av uppgifterna. Förfrågningar ska adresseras till personuppgiftsansvarig Enzo Fontanot hos Fontanot S.p.A. på adressen som angetts ovan. Ovanstående utgör “Sekretesspolicyn” för denna webbplats och kommer att vara föremål för uppdateringar.

Kännetecken för de produkter som visas

Produkterna som visas i denna publikation, liksom beskrivningarna och de tekniska egenskaperna som anges är vägledande och kan komma att ändras utan föregående meddelande från Fontanot S.pA. Vi rekommenderar att du kontrollerar produktens egenskaper vid en av våra försäljningsställen.

Metod för behandling av data avseende våra Nyhetsbrev

För utdelning och hantering av vårt Nyhetsbrev använder Fontanotshop tjänsten som erbjuds av MailChip (The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St., Suite 404 – 30318 – Atlanta, Georigia) som nedan kallas “MailChimp”.

Insamlade uppgifter lagras på MailChimps säkra servrar.

Enligt MailChimps sekretesspolicy används dina uppgifter aldrig direkt av MailChimp och säljs inte till tredje parter. MailChimp använder behöriga auktoriserade operatörer för att upprätthålla tjänsten och vid utövandet av denna funktion kan de ha tillgång till dina uppgifter. I vilket fall som helst gäller garantierna som anges i MailChimps sekretesspolicy.

Enligt de syften som beskrivs nedan hämtas uppgifterna med hjälp av de verktyg som tillhandahålls av MailChimp när administratören skickar nyhetsbrevet och via dem kommer nyhetsbrevet att skickas.